Nghề tổ chức sự kiện (nghề event) còn được gọi là nghề củ ý tưởng, vì trong việc tổ chức sự kiện thì ý tưởng sáng tạo là ưu tiên số 1. Người làm event phải nhanh nhạy, năng động và có đầu óc tổ chức. Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể bao hàm những tình huống bất ngờ, người làm event phải biết cách xoay sở tình thế, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống.

Các loại sự kiện:

    Giới thiệu sản phẩm mới
    Khai trương, động thổ, khánh thành.
    Hội thảo, kỷ niệm.
    Ca nhạc, thể thao, giải trí…
    Thông điệp của sự kiện có thể được thể hiện dưới dạng:
    Hình ảnh: Thiệp mời, sân khấu, bandrol, cờ phướn, bảng tên, quà tặng, túi đựng quà, đồng phục, bảng tên…
    Lời: Chủ đề, bài phát biểu, thông cáo báo chí, văn nghệ, các ấn phẩm…