BlueScope là công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm thép sơn và sơn thương hiệu cao cấp - nhà sản xuất thép sơn và sơn phủ lớn thứ ba trên toàn cầu. Chúng tôi có thế mạnh lớn trong các tòa nhà thép kỹ thuật tại các thị trường trọng điểm, và là số một trong các thị trường xây dựng và xây dựng.