Tổ chức sự kiện chỉ là một phần trong toàn bộ chiến lược tiếp thị và quảng bá doanh nghiệp. Bên cạnh việc đánh bóng thương hiệu, tổ chức sự kiện còn nhằm mục đích chuyển tải một thông điệp cụ thể, hoặc lặp lại một thông điệp đồng nhất. 
Titan thực hiện các loại sự kiện:
   - Giới thiệu sản phẩm mới
   - Khai trương, động thổ, khánh thành.
   - Hội thảo, kỷ niệm.
   - Ca nhạc, thể thao, giải trí…
   - Thông điệp của sự kiện có thể được thể hiện dưới dạng:
   - Hình ảnh: Thiệp mời, sân khấu, bandrol, cờ phướn, bảng tên, quà tặng, túi đựng quà, đồng phục, bảng tên…
   - Lời: Chủ đề, bài phát biểu, thông cáo báo chí, văn nghệ, các ấn phẩm….