Song song với thiết kế chuyên nghiệp, cùng đội thi công có kinh nghiệm đảm bảo triển khai hoàn hảo các showroom, gian hàng của Quý khách trong thời gian ngắn nhất và với chất lượng sản phẩm tốt nhất.
– Thiết kế thi công showroom giới thiệu sản phẩm;
– Thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm;
– Thiết kế thi công quầy bán hàng, counter, booth, showcase, giá kệ;
– Thiết kế thi công các trung tâm thương mại, siêu thị.